Báza znalostí

Contal Timetec - Informácie a postup registrácie na Contal Assistance

Vážený obchodný partner. Používaním asistenčných služieb pre registráciu servisných incidentov máte záruku, že žiadna Vaša pripomienka nezostane nepovšimnutá. Môžete sledovať postup riešenia Vašich požiadaviek a stav ich rozpracovanosti. Celá komunikácia je evidovaná a je Vám k dispozícii. Garantujeme, že každú požiadavku bude riešiť kompetentný zamestnanec našej spoločnosti v súlade s dohodnutými servisnými podmienkami. Používaním zákazníckeho portálu nám umožníte vybrať pre riešenie odborník...

Contal Timetec - Správanie sa systému pri výpadku elektrického prúdu

Riadiaca jednotka (RJ) je schopná uchovávať svoje vnútorné nastavenia aj v offline režime. Má svoju vlastnú záložnú batériu, ktorou sa zálohuje pamäť RJ (lokálne sieťové nastavenia, databáza ľudí, kariet, zoznam hardwaru atď..), podobne ako sú záložné batérie v počítači. Záložné zdroje UPS27/300, sú vybavené záložnými batériami. Ak sú súčasťou riešenia, tak pri výpadku primárneho napájania 230V je celý systém napájaný z batérii, ktoré ho udržia v prevádzke až niekoľko hodín (v závislosti od r...

Contal Timetec - USB snímač pripojený pomocou srvservice.exe/služby - inštalácia

1. Snímač pripojíme do USB portu (pre WinXP je potrebne si stiahnuť ovládače z http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, novšie OS si nainštalujú snímač sami). V snímači bude blikať LED dióda na červeno, čím je signalizovaný stav OFFLINE. 2. V Správcovi zariadení (device manager) si pozrite číslo vytvoreného virtuálneho COM portu (device manager spustite napr. zadaním devmgmt.msc do riadku pre spustenie - Štart/Spustiť, skratka Win+R) 3. Pomocou inštalačného súboru doinštalujte na klientsky PC ...

Contal Timetec - Hlásenie chyby zo Servera: Server RPC nie je prístupný.Skontrolujte prosím nastavenie Firewall.

V prípade, že sa Vám nepodarí prihlásiť sa do systému a pri prihlasovaní dostanete informáciu - Server RPC nie je prístupný. 1.) Skontrolujte pravidlá nastavené vo windows Firewall. Vypnite Firewall na vašom PC, prípadne na serveri. Skontrolujte či je na strane servera server.exe vo výnimkách a na strane Vašeho PC, client.exe vo výnimkách, v pravidlách. 2.) Na serveri zastavte Windows službu CONTAL OK TRFSVS server aj Contal Timetec server. Spustite server.exe ako aplikáciu - a nie ako sl...