Informácie a oznamy pre zákazníkov

Upozornenie pre zákazníkov spoločnosti CONTAL OK spol. s.r.o.

 

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu Windows 10 Apríl 2018 Update (verzia systému 1803)

Táto aktualizácia je dostupná cez službu Windows Update od 8.mája 2018.

Jedna zo zmien, ktoré priniesol Microsoft v tejto aktualizácii sa týka Remote Procedure Call  (RPC) komunikácie. RPC zabezpečuje komunikáciu medzi klientom a serverom.

Z dôvodu zmien neodporúčame inštalovať vyššie spomínanú aktualizáciu na počítače s operačným systémom Windows 10, kde je nainštalovaný dochádzkový a stravný software CONTAL Timetec.

Inštalácia môže znefunkčniť komunikáciu CONTAL klienta s CONTAL serverom, prípadne odpojiť USB zariadenia pripojené k aktualizovanému systému Windows 10.

Ide o USB snímače komunikujúce prostredníctvom služby Contal Timetec Communicator Service (USB snímače pre školenia a snímače pre zadávanie kariet priamo do klienta Contal Timetec).

Zoznam zariadení: CCRH-SD-Premium, CCRH-PD-Premium, CCRH-HD-Premium, CCR-PDU-H, CCR-SDU-H, CCR-HDU-H, CCR-S-U-Mini, CCR-P-U-Mini a CCR-H-U-Mini.

 

Na kompatibilite medzi zariadeniami a verziou systému 1803 pracujeme. Dočasným riešením  problému je rollback na nižšiu verziu Windows 10.

 

S pozdravom

Tím spoločnosti CONTAL OK