Contal Timetec - Zhodné osobné čísla zamestnancov

Osobné číslo zamestnanca je číslo pridelené systémom pri vytváraní Nového zamestnanca. Systém číslo priradí na základe nasledujúceho číselného poradia. Užívateľ môže toto číslo meniť a zvoliť si vlastný systém číslovania a prideľovania osobného čísla zamestnanca. Osobné číslo, ktoré už je zamestnancovi pridelené, systém odmietne (obr.1). Nie je možné prideliť jedno osobné číslo dvom zamestnancom, musí byť unikátne. Ak chcete priradiť zamestnancovi číslo, ktoré v minulosti využíval iný zamestnanec, musíte neaktuálneho zamestnanca buď vymazať (obr.3) alebo mu zmeniť osobné číslo. Ak máte neaktuálneho zamestnanca priradeného v Archíve, musíte ho preradiť z Archívu do inej skupiny aby ste osobné číslo mohli meniť (obr.2).

 

Obrázok č.1: Zhodné Osobné číslo zamestnanca.

 

Obrázok č.2: Priradenie zamestnanca z Archívu do Skupiny.

Obrázok č.3: Zmazanie neaktuálneho zamestnanca.