Contal Timetec - Nastavenie užívateľského prístupu na čítanie alebo zápis pre objekty do systému

Prístupy umožňujú definovať, ku ktorým častiam systému má daný užívateľ prístup, aj to, či má právo len prezerať nastavené parametre alebo ich aj meniť.

 

Ako nastaviť prístup k čítaniu alebo zápisu užívateľa do systému

  1. V Strome objektov, na pravej lište, zvoľte Prístupy a dvojklikom prístup, ktorý chcete obmedziť/rozšíriť.
  2. V záložke Prístupy máte zvolený Profil, ktorý Vám určuje zaradenia užívateľa (Zamestnanec, Majster/Správca, Zamestnanec/Stravník). 
  3. Rámček Čítanie / Zápis pre objekty zobrazuje, na ktoré objekty majú právo jednotlivé profily užívateľov. Dvojklikom na objekt v zozname, môžete meniť práva medzi módom Čítanie-Zápis a módom Čítanie. Kliknutím na tlačidlo Zapíš systém zapíše príslušné zmeny do databázy (obr.1).

  4. V záložke Skupiny definujete prístupové práva k jednotlivým skupinám zamestnancov. V ľavej časti je okno Prístup k, k položkám v tomto okne má užívateľ právo pristupovať. V pravej časti je okno Bez prístupu k, k týmto položkám užívateľ nemá právo pristupovať (obr.2).

  5. V záložke Prístup k je možné nastaviť, ku ktorým položkám databázy a menu má užívateľ prístup. Označené políčko znamená, že užívateľ má povolený prístup k danej položke, prázdne políčko znamená, že prístup nie je povolený (obr.3).

  6. V záložke Prechody sa nachádzajú práva na zmenu konkrétnych dochádzkových prechodov (obr.4). Zakliknutím vybranej položky povolíte užívateľovi meniť vybrané prechody. V rámčeku Práva pre zmenu prechodu pracoviska, môžete povoliť manipuláciu s prechodmi definovaných v robbone Nastavenia systému / Pracoviská.  Aj keď má užívateľ vyznačené v záložke Prechody, nejaké prerušenia, ale v prvej záložke sú Prerušenia iba na čítanie, tak ich užívateľ nezadá.

 

Obrázok č.1: Nastavenie prístupu užívateľa pre Čítanie/Zápis pre objekty.

Obrázok č.2: Nastavenie prístupov ku skupine zamestnancov.

Obrázok č.3: Nastavenie Prístupu k, položkám databázy a menu.

 

Obrázok č.4: Nastavenie práv na zmenu Prechodov.