Contal Timetec - Nastavenie jednorázového štátneho sviatku 30.10.2018

Ikona Štátne sviatky, umožňuje nastaviť príslušné dni, na ktoré pripadá štátny sviatok. V okne Štátne sviatky, systém zobrazuje dátum a názov príslušného štátneho sviatku. Tlačidlo Pridaj slúži na pridanie nového sviatku, tlačidlom Odstráň vymažeme príslušný sviatok, na ktorý ukazuje kurzor. Voľba Zmena aktivuje zmenu parametrov sviatku na ktorý ukazuje kurzor (obr.1).

Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa otvorí okno pre pridanie nového sviatku.

V rámčeku Štátne sviatky nastavte položku Dátum. Políčko Ročná oznamuje systému, že daný sviatok sa opakuje každý rok a systém s ním má počítať v každom roku. Do riadku Názov zadajte názov sviatku (obr.1).

Označením okienka Špeciálny sviatok, určíte daný deň za špeciálny a môžete mu prideliť iné pravidlá ako ostatným sviatkom v roku. Ak máte špeciálnych sviatkov niekoľko, môžete im prideliť Index od 1 do 7 a na základe toho sviatky rozlišovať.

 

        Obrázok č.1: Nastavenie štátneho sviatku