Contal Timetec Food - Fondy stravníkov - Stravné nároky

Obr.1 Fondy stravníkov

V záložke Stravné nároky (obr.2) sa zobrazujú počty jedál, na ktoré má stravník nárok za zvolený mesiac (stĺpec Nárok), ako aj množstvá, o ktoré bol ukrátený vzhľadom na dochádzkové prerušenia ako napríklad dovolenka, a pod. (stĺpec Dochádzka).

Ak stravník nevyčerpal stravný fond z minulého mesiaca, môže si ho preniesť do dalšieho, prostredníctvom tlačidla Prenos, otvorí okno Prehľad stravných prenosov (obr.3), kde sa zadáva počet pre prenos. Prenesené nároky na stravu sa zobrazia v stĺpci Prenos.
Stĺpec K výdaju zobrazuje rozdiel medzi Nárokom a Dochádzkou a pripočítaný Prenos. Stĺpec Fond zobrazuje celkový fond na daný mesiac.

Jednotlivé typy jedál sú rozdelené do osobitných záložiek - Raňajky, Obed, Večera alebo Všetky jedlá spolu.

Tlačidlom Contal Timetec Client viete prezerať nad jednotlivými zamestnancami prerušenia za daný mesiac napr. Dovolenku, PN, OČR atď (obr.4).

Stlačením tlačidla Tlač vytvoríme tlačovú zostavu v xls a pdf formáte.

Tlačidlo Aktualizuj slúži na obnovenie zobrazených informácii.

 

Obr.2 Stravné nároky

Obr.3 Prehľad stravných prenosov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Prehľad dochádzkových prerušení