Contal Timetec - Automatické odhlásenie užívateľa

Contal Timetec - Automatické odhlásenie užívateľa

Aktiváciou položky - Používanie automatického odhlasovania užívateľa, sa bude užívateľ automaticky, po uplynutí nastaveného času, odhlasovať zo servera. Pred odhlásením systém užívateľa upozorní na odhlásenie. Po nastavení tejto možnosti je potrebné systém reštartovať aby sa zmeny aplikovali.

 

Ako nastaviť používanie automatického odhlasovania užívateľa

  1. Na hornej lište zvoľte Nastavenia systému a v ribbone, Všeobecné nastavenia.
  2. V roletovej ponuke na ľavej lište zvoľte možnosť Objekty. Z ponuky označte Prihlasovanie.
  3. Otvorí sa okno Prihlasovanie v ktorom označte ikonu Používanie automatického odhlasovania užívateľa a nastavte čas po ktorého uplynutí sa užívateľ automaticky odhlási zo servera (obr.1).

 

 

Obrázok č.1: Nastavenie používania automatického odhlasovania užívateľa po uplynutí zadaného času.