Contal Timetec Food

Contal Timetec Food - Fondy stravníkov - Stravné nároky

Obr.1 Fondy stravníkov V záložke Stravné nároky (obr.2) sa zobrazujú počty jedál, na ktoré má stravník nárok za zvolený mesiac (stĺpec Nárok), ako aj množstvá, o ktoré bol ukrátený vzhľadom na dochádzkové prerušenia ako napríklad dovolenka, a pod. (stĺpec Dochádzka). Ak stravník nevyčerpal stravný fond z minulého mesiaca, môže si ho preniesť do dalšieho, prostredníctvom tlačidla Prenos, otvorí okno Prehľad stravných prenosov (obr.3), kde sa zadáva počet pre prenos. Prenesené nároky na stravu...

Contal Timetec Food - Fondy stravníkov

Obr.1 Fondy stravníkov Prehľad fondov stravníkov slúži na zobrazenie čerpania stravných fondov. Prehľad zobrazuje aktuálne čerpanie pre stravníka, ako aj počet jedál, na ktoré má stravník nárok. Prehľad fondov aktivujete kliknutím na ikonku Fondy stravníkov, umiestnenú v ribbone Stravný systém, časť Prehľady (obr.1). Stravníkov je možné zobraziť podľa skupiny, do ktorej patria, alebo podľa jedálne, kde majú prístup alebo na základe skupinového profilu. Zobrazenie sa nastavuje zakliknutím p...

Contal Timetec - Kópia jedálneho lístka

Jedálny lístok určuje, aké menu je možné v danej jedálni vydávať. Vytvára sa pre každý deň, kedy jedáleň môže vydávať stravu, a pre každý typ (raňajky, obedy, večere) osobitne (obr.1). Jedáleň a dátum, pre ktorý chcete jedálny lístok zobraziť nastavujete v hornej časti záložky. Zadaním hodnoty 0, do čísla dňa, sa zobrazí jedálny lístok pre celý mesiac. Jedálny lístok pre konkrétny typ jedla (raňajky, obedy a večere) sa zobrazuje v záložkách v hornej časti. Pre vytvorenie kópie jedálneho lístka s...