Contal Timetec - Import kariet do systému

Zvolením ikony Import objektov, sa otvorí okno pre import kariet (zamestnancov, dovoleniek, lekárov atď.) zo súboru do systému (obr.č.5). Do okna Názov vpíšte názov daného importu alebo si môžete vybrať starší importovací profil, ktorý je už prednastavený. Nový importovací profil vložíte kliknutím na ikonu Nová, potvrdíte ho stlačením ikony Zapíš a následne kliknutím na Konfiguruj - Pokračuj. Nový importovací profil ešte nie je nakonfigurovaný, preto sa Vám v okne Informácie o nastavení importu, zobrazí upozornenie " Import nie je nakonfigurovaný ! ". Ak chcete importovací profil zmazať, označte ho a kliknite na ikonu Odstráň.

Importovací súbor - v xls súbore (obr.č.1), kde sa nachádzajú vyčítané čísla kariet odstráňte nepotrebné riadky (1,2,3,4 a 6) a stĺpce (B,C,D,E,F). Taktiež odstráňte tabuľku s kartovými systémami. Zo stĺpcov H a L je potrebné odstrániť vzorce (obr.č.2). Dostanete výslednú tabuľku. Tabuľku uložte ako Text (oddelený tabulátormi) txt (obr.č.3 a 4).

 
Obrázok č.1: Vyčítaný xls.súbor s kartami
 
Obrázok č.2: Odstránené stĺpce a riadky
 
Obrázok č.3: Uloženie súboru ako Text (oddelený tabulátormi) txt.
 
Obrázok č.4: Pripravený Importovací súbor
Obrázok č.5: Contal Timetec - Import objektov
Obrázok č.6: Vyberte importovací súbor
Obrázok č.7.
Obrázok č.8.
Obrázok č.9.
Obrázok č.10.
Obrázok č.11.
Obrázok č.12.
Obrázok č.13. V danom okne si môžete vybrať parametre, ktoré chcete importovať
Obrázok č.14.
Obrázok č.15.
Obrázok č.16.
Obrázok č.17.
Obrázok č.18.
Obrázok č.19. Import Zapíšte a následne zvoľte tlačidlo Štart
Obrázok č.20. Stav importu údajov
Obrázok č.21. Detail importu údajov
Obrázok č.22. Importované karty si viete skontrolovať v priečinku Nepoužívané karty