Contal Timetec - Kópia jedálneho lístka

Jedálny lístok určuje, aké menu je možné v danej jedálni vydávať. Vytvára sa pre každý deň, kedy jedáleň môže vydávať stravu, a pre každý typ (raňajky, obedy, večere) osobitne (obr.1). Jedáleň a dátum, pre ktorý chcete jedálny lístok zobraziť nastavujete v hornej časti záložky. Zadaním hodnoty 0, do čísla dňa, sa zobrazí jedálny lístok pre celý mesiac. Jedálny lístok pre konkrétny typ jedla (raňajky, obedy a večere) sa zobrazuje v záložkách v hornej časti. Pre vytvorenie kópie jedálneho lístka si vyhľadajte posledné vložené menu napr. pre raňajky, z ktorého budete vytvárať kópiu (obr.1 a obr.2). Nové menu vložíte stlačením tlačidla Vlož (obr.2). Otvorí sa okno Jedálny lístok pre (obr.3) .

V okienku Prehľad menu sa nachádza nastavenie dátumu pre Deň alebo Obdobie, na ktoré jedálny lístok zostavujete. Nastavte Obdobie, v dátumovníku nastavte deň, podľa ktorého sa má vytvárať kópia jedálneho lístka, teda posledné vytvorené menu. Zobrazí sa tlačidlo Vytvor kópiu. Po rozkliknutí sa otvorí okno Kópia jedálneho lístka pre (obr.4). 

V časti Prehľad jedálneho lístka sa nachádza jedálny lístok, ktorý bude kopírovaný do zvoleného obdobia v rámci zvolenej jedálne. V časti Kópia jedálneho lístka pre obdobie, nastavíte obdobie, do ktorého sa má jedálny lístok nakopírovať. Toto obdobie sa prehľadne zobrazí v časti Prehľad dní obdobia pre vytvorenie kópie. Každý kalendárny deň má možnosť označenia/odznačenia, či sa doň bude vytvárať kópia jedálneho lístka, alebo nie. Zmenu vykonáte kliknutím na štvorček pred dátumom konkrétneho dňa. Ak máte pre víkendy alebo sviatky odlišný typ menu, nakopírujte ho osobitne s tým, že budete mať zaškrtnuté len políčka Označ všetky soboty a Označ všetky nedele alebo Označ všetky sviatky.
Vytvorenie kópie potvrdíte stlačením tlačidla OK. Tlačidlo Zruš slúži na uzatvorenie okna bezo zmien v jedálnom lístku.

 

Obrázok č.1: Jedálny lístok

Obrázok č.2: Vyhľadanie posledného vloženého menu v mesiaci

Obrázok č.3: Vytvorenie jedálneho lístka

Obrázok č.4: Kópia jedálneho lístka