Contal Timetec - Zobrazenie záložky "Prechody z Prehľadu udalostí" v Prechodoch

V Prechodoch nad zvoleným zamestnancom maté možnost pridať zobrazenie záložky "Prechody z Prehľadu udalostí" (Obr.1). Zobrazenie slúži pre rýchly prístup a prehľad zobrazenia udalostí nad zamestnancom. Podrobnejší prehľad udalostí si viete pozrieť v Prehľade udalostí v systéme (Obr.3). 

Po zadaní roku, mesiaca a dňa v záložke Prechody z Prehľadu udalostí (v prípade že namiesto čísla dňa zadáte nulu, zobrazí sa Vám celý mesiac) sa zobrazia prechody z prehľadu udalosí, resp. všetky pohyby zamestnanca (karty, ktorú vlastní), priloženie karty, objednávanie/výdaj stravy pomocou karty atď. Prehľad si viete pridať vo Všeobecných nastaveniach/Prehľady/Prehľad prechodov a zaškrtnutím Zobraziť prechody z Prehľadu udalostí na samostatnej záložke, stlačením tlačidla Použi a OK (Obr.2). 

 

 

Obrázok č.1: Záložka Prechody z prehľadu udalostí.

Obrázok č.2: Nastavenie zobrazenia prechodov z Prehľadu udalostí na samostatnej záložke.

Obrázok č.3: Prehľad udalostí v systéme