Contal Timetec - Tlač menného zoznamu zamestnancov a čísla karty

Okno Nastavenie parametrov pre tlač otvoríte pomocou kontextového menu a voľbou Tlač nad vybranou kartou (obr.1). Toto okno umožňuje tlač prehľadu kariet. Tlačiť môžete Všetky karty, ktoré máte v systéme vytvorené alebo len označené skupiny. Je možné tlačiť Používané, Neplatné karty od, Nepoužívané karty, Platné karty od. Prehľad zobrazuje Číslo karty a kartový systém, Platnosť od, Neplatná od, Poznámku a meno držiteľa karty (obr.2 a obr.3). Export je možné uložiť  rôznych formátoch napr. xls (obr.3).
 

 

Obrázok č.1: Nastavenie parametrov pre tlač kariet

Obrázok č.2: Tlačová zostava

Obrázok č.3: Export do xls formátu