Contal Timetec - Nastavenie Menu na Čítači kariet

Ako nastaviť Menu na čítači kariet

 

  1. V Strome objektov – Hardvérové zariadenia, na pravej lište, zvoľte Čítač na ktorom chcete Menu nastaviť (obr.1).
  2. V záložke „Nastavenia menu“ si môžete zvoliť Meno pre dané Menu, počet strán, ktoré budete mať na danom čítači, počet stĺpcov zobrazených na jednej strane a počet riadkov.
  3. Kliknite na piktogram v Menu a zobrazí sa Vám okno „Položka grafického menu“ (obr.2).
  4. Položka grafického menu:
  • Typ akcie  - zvoľte Vložiť prechod.
  • Kód akcie -  zvolte konkrétny druh prechodu, ktorý má byť s ikonou asociovaný.
  • Vlastný text - môžete zadať vlastný názov prechodu.
  • Obrázok - zvoľte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať na čítači pre daný prechod.
  1. Zapíšte zmeny

 

 

Obrázok č.1: Nastavenie Menu na čítači.

 

 

Obrázok č.2: Položka grafického menu