Contal Timetec - Nastavenie automatického a jednorázového mazania udalostí v systéme, fotografií a histórie objektov

Automatické mazanie udalostí v systéme a fotografií je možné nastaviť na serveri Contal Timetec. Pre nastavenie je potrebné zastaviť službu Contal Timetec Server (obr.1), spustiť Contal Timetec Server, prihlásiť sa na server (obr.2) a v záložke Nastavenia zvoliť Nastavenie automatického mazania (obr.3).

Je možné si zvoliť mazanie udalostí v systéme alebo mazanie fotografií prechodov. Mazanie udalostí v systéme odstráni všetky logy udalostí (udalosti snímača, A-Nodu, karty, akcií, servera atď.) v nastavenom čase. Vytváranie jednotlivých typov logov udalostí si nastavíte vo Všeobecných nastaveniach, priečinku Archivácie, Udalosti v systéme a v okienku Používanie vytvárania logu pre udalosti. Zaškrtnutím udalosti aktivujete vytváranie logu danej udalosti (obr.6).

Mazanie fotografií prechodov, odstráni fotografie zamestnancov zosnímaných snímačom pri zvolenom prechode v nastavenom čase.

Mazanie udalostí/fotografií v systéme aktivujete zaškrtnutím políčka Používať (obr.4). Záznamy staršie ako nastavený počet dní, sa automaticky zmažú. Tlačidlom Zmeň si viete naplánovať v akom čase sa budú záznamy mazať. Otvorí sa okno Zmena opakovača plánovania. V plánovači si v okienku Plánovanie vyberiete, kedy chcete záznamy mazať - mesačne, týždenne alebo denne a čas spustenia. 

Pri mesačnom mazaní si môžete nastaviť deň napr. prvý, druhý až posledný deň v mesiaci a každý(é) prvý, druhý atď. mesiac v roku alebo vybrať deň  v týždni a periodicitu.

Pri týždennom mazaní si môžete zvoliť číslo týždňa a deň.

Pri dennom mazaní si definujete číslo dňa a hodiny spúšťania, kde máte štyri možnosti nastavenia času.

Po nastavení a uložení zmien opäť spustite službu Contal Timetec Server a aplikáciu Contal Timetec Client.

V Contal Timetec Client si viete taktiež jednorázovo zmazať udalosti v systéme (obr.6), fotografie prechodov (obr.7) a históriu objektov (obr.8). Ak si nastavíte v okienku Ponechanie udalostí/fotografií/histórie pre posledných napr. 90 dní, staršie udalosti/fotografie/história budú zmazané. Zmažete ich tlačidlom Vykonaj-Poži-OK. Vytváranie histórie objektov si nastavíte zaškrtnutím/odškrtnutím daného objektu v okienku Používanie histórie objektu (obr.8).

 

Obr.1: Zastavenie služby Contal Timetec Server

Obr.2: Prihlásenie sa na Contal Timetec Server

Obr.3: Záložka Nastavenie

Obr.4: Mazanie udalostí v systéme

Obr.5: Zmena opakovača plánovania - mesačné nastavenie

Obr.5: Zmena opakovača plánovania - týždenné nastavenie

Obr.6: Zmena opakovača plánovania - denné nastavenie

Obr.6: Jednorázové nastavenie mazania udalostí v systéme

Obr.7: Jednorázové nastavenie mazania fotografií prechodov

Obr.8: Jednorázové nastavenie mazania prehľadu histórie objektov