Contal Timetec - Automatické korekcie v dochádzkovom kalendári zamestnanca

Automatické korekcie uľahčujú prácu pri vykonávaní uzávierok. V prípade absencie niektorých prechodov, ich systém sám doplní. Označí ich písmenom A v ikonke a podľa toho viete, že v danom dni systém prechod automaticky dopnil. Automatickú korekciu môžete kontrolovať a meniť. V Prechodoch si viete upraviť korekcie (obr.3), čím sa zmení A (automatická korekcia) v ikonke na R (ručná korekcia)

Ak nie sú Automatické korekcie zapnuté, systém nedoplní ukončenie prerušení automaticky a je potrebné ho do systému zadať ručne. 
 

 

Ako nastaviť automatické korekcie v dochádzkovom kalendári

  1. V Strome objektov Zamestnanci a karty, dvojklikom zvoľte Zamestnanca, ktorému chcete upraviť automatické korekcie alebo zvoľte kalendár, ktorému chcete automatické korekcie nastaviť.
  2. Otvorí sa Vám okno Zamestnanca. V záložke Info má pridelený Kalendár (obr.1).
  3. Dvojklikom na Kalendár, pridelený Zamestnancovi sa otvorí okno Kalendáre. Prekliknite sa na záložku Korekcie (obr.2).
  4. Odškrtnite Používať automatické korekcie. Po označení máte povolené automatické korekcie v dochádzkovom kalendári a systém automaticky ukončí prerušenie na čas nastavený v dochádzkovom kalendári ako práca odchod. Tak isto ukončí všetky ostatné párové príchody, ako lekár a pod. (napr. idete k lekárovi a už sa nevrátite, systém automaticky ukončí lekára v nastavenom čase). Toto nastavenie pre zvolený kalendár zahŕňa všetky prerušenia.
  5. Označením možnosti Automatické doplnenie práce do nevyplnených dní, systém automaticky doplní do dní, kedy si držiteľ karty nezaznačil žiadny prechod, príchod/odchod do/z práce podľa predvolených hodnôt v kalendári, ktorý ma nastavený ako predvolený. 
  6. Označením možnosti Potvrdzovanie automatických korekcií, bude systém vyžadovať od užívateľa overenie systémom doplnených údajov.

 

 

 

Obrázok č.1: Karta zamestnanca a pridelený dochádzkový kalendár.

 

 

Obrázok č.2: Nastavenie Automatického používania korekcií.

 

Obrázok č.3: Ručná korekcia prechodu.