Contal Timetec - Vytvorenie nového prístupu do systému a konfigurácia prístupu

Nový prístup môžete vytvoriť kliknutím na ikonu Nový prístup, v ribbone Objekty alebo vyvolaním kontextového menu nad položkou Prístupy v strome objektov. Práva umožňujú definovať, ku ktorým častiam systému má daný užívateľ prístup, aj to, či má právo len prezerať nastavené parametre alebo ich aj meniť. Nastavenie práv je možné vytlačiť pomocou tlačidla Tlač v spodnej časti okna (obr.4).

Pri vytváraní nového prístupu sa zobrazí okno Vstupné meno - Nový objekt (obr.1). V rámčeku Konto zadáte vstupné meno, prípadne nové heslo a jeho potvrdenie. Heslo nie je potrebne vypĺňať hneď pri vytváraní konta, môžete ho zadať i neskôr pomocou tlačidla Zmeň heslo. V rámčeku Prednastavenia - Preniesť, môžeme z roletového menu vybrať už existujúce konto, čím sa skopírujú práva (profil) z existujúceho na novo vytvárané konto.

 

V rámčeku Prístupy môžeme z roletového menu vybrať už vytvorené vstupné meno pre editáciu (obr.4). V políčku Plné meno môžeme vypísať celé meno užívateľa, ktoré sa skrýva pod vstupným menom. Povolením vo Všeobecných nastaveniach sa zobrazí plné meno v strome objektov (obr.2).

 

V rámčeku Profil definujete užívateľovi jeho zaradenie: Zamestnanec, Majster alebo Administrátor (obr.4). Podľa tohto výberu sú prístupné jednotlivé položky v zozname v rámčeku Čítanie/Zápis pre objekty prípadne v ostatných záložkách.

 

Profil Zamestnanec a Majster neumožňujú prácu so serverom, preto je položka Server - konfigurácia v rámčeku Prístupy nepovolená. Pre profil Administrátor je povolená konfigurácia servera ako aj možnosť Supervízor. Aktiváciou Supervízora umožníme administrátorovi meniť heslá ostatným užívateľom bez toho, aby vedel staré heslo konkrétneho užívateľa. Zaškrtnutím políčka Konto nepovolené sa konto presunie do priečinku Nepovolené, čím môžete dočasne zakázať prihlásenie sa užívateľa do systému.

 

Rámček Typ Klienta sa používa v prípade ak je povolený Dochádzkový aj Stravovací systém, vtedy je možné definovať, ktorého klienta má možnosť užívateľ používať.

 

Rámček Čítanie/Zápis pre objekty zobrazuje, na ktoré objekty majú práva jednotlivé profily užívateľov. Dvoj kliknutím na objekt v zozname môžeme meniť práva medzi módom Čítanie-Zápis a módom Čítanie. Kliknutím na tlačidlo Zapíš, systém zapíše príslušné zmeny do databázy.

 
 
 
Obrázok č.1: Vytvorenie nového prístupu.
 
 
 
Obrázok č.2: Nastavenie zobrazovania plného mena zamestnanca v Strome objektov.
 
 
Obrázok č.3: Pridelenie prístupu zamestnancovi.

 

Obrázok č.4: Konfigurácia prístupu pre zamestnanca.