Contal Timetec - Zakázanie užívateľského konta v systéme

 

Ako zakázať prihlásenie sa užívateľa do systému

  1. V Strome objektov, na pravej lište, zvoľte Prístupy a dvojklikom prístup, ktorý chcete zakázať.
  2. V záložke Prístupy, zvoľte možnosť Konto nepovolené (obr.1). Zaškrtnutím políčka Konto nepovolené sa konto presunie do priečinku Nepovolené, čím môžeme dočasne zakázať prihlásenie sa užívateľa do systému (obr.2).
  3. Kliknite na ikonu Zapíš.

 

Obrázok č.1: Nastavenie zakázania užívateľského konta.

 

 

Obrázok č.2: Presunutie užívateľského kona do priečinku Nepovolené.