Contal Timetec - Snímač nezobrazuje meno užívateľa alebo zobrazuje text "Neplatná Karta"

 

V okne Snímače sa definujú, ktoré karty má príslušný snímač rozpoznávať a obsluhovať. Do zoznamu je možné pridať konkrétnu identifikačnú kartu alebo všeobecne kartový systém, konkrétneho zamestnanca, skupinu zamestnancov, profil zamestnancov alebo adresár nepoužívaných kariet.

Ak chcete, aby sa Vám na snímači zobrazovalo meno užívateľa alebo sa Vám na snímači zobrazute text "neplatná karta", musíte pod daný snímač priradiť skupinu, poprípade podsupinu ku ktorej je užívateľ priradený (obr.1).

 

Ako priradiť skupiny a podskupiny k snímaču kariet

1. Vyberte snímač pod ktorý chcete skupiny/podskupiny priradiť. Snímač vyberte zo Stromu objektov - Hardvérové zariadenia alebo v ribbone Hardvérové zariadenia, Nový snímač a z roletovej ponuky okna Meno, vyberte daný snímač. 

2. Vyberte záložku Prístup.

3. Ikonou Pridaj pridajte Skupiny a Podskupiny do Prístupu k snímaču.

4. Otvorí sa Vám okno Zoznam skupín. Vyberte si skupiny a podskupiny, ktoré chcete pod snímač priradiť. Okno zobrazuje iba skupiny, ktoré nie sú ešte definované v prístupe.

5. Pre potvrdenie voľby stlačte OK.

6. Všetky pridané skupiny, podskupiny ale aj zamestnanci, kartové systémy, karty, návštevy, návštevnícke skupiny, budú mať prístup k vybranému snímaču.

 

 

Obrázok č.1:Nastavenie snímača kariet.