Contal Timetec - Správanie sa systému pri výpadku elektrického prúdu

Riadiaca jednotka (RJ) je schopná uchovávať svoje vnútorné nastavenia aj v offline režime. Má svoju vlastnú záložnú batériu, ktorou sa zálohuje pamäť RJ (lokálne sieťové nastavenia, databáza ľudí, kariet, zoznam hardwaru atď..), podobne ako sú záložné batérie v počítači.


Záložné zdroje UPS27/300, sú vybavené záložnými batériami. Ak sú súčasťou riešenia, tak pri výpadku primárneho napájania 230V je celý systém napájaný z batérii, ktoré ho udržia v prevádzke až niekoľko hodín (v závislosti od rozsahu a odberu hardvéru pripojeného k zdroju). Až úplné vybitie záložného zdroja bez opätovného obnovenia primárneho napätia zapríčiní offline stav RJ a príslušných snímačov. Po obnovení prívodu 230V zdroj transformuje striedavý prúd a napätie, zásobuje celé riešenie a popri tom dobíja batérie. Keby zárveň došlo i k výpadku spojenia so serverom (napríklad pre nezálohované napájanie routra/switchov), tak sa údaje zo snímačov ukladajú do riadiacej jednotky (maximálne cca 100tisic udalosti) a po obnovení pripojenia sa importujú do systémovej databázy.

Ako je znázornené na schéme príkladu použitia UPS27/300 zálohovaného inteligentného zdroja jednosmerného napätia (Obr.1) - tento sa využíva pre riešenia s požiadavkou vysokej dostupnosti zariadení systémov Contal Timetec a Nova. Zálohovaný zdroj osadený batériami od 40 do 80 Ah je schopný pri výpadku primárneho napätia zásobovať napätím 24VDC pripojené riadiace jednotky a ich snímače, či ovládané zámky dverných prostredí a to po dobu zodpovedajúcu kombinácii parametrov: kapacita batérií, ich stav/vek a odber celého riešenia. 
Výpadok vstupného napätia je signalizovaný LED diódami a zvukom. UPS27/300 zariadenie (Obr.2) dokáže komunikovať svoje vnútorné stavy: kapacitu batérií, ich stav nabitia, či prevádzkovú teplotu

 

Obrázok č.1: Zobrazenie schémy napájania UPS inteligentného zálohovaného zdroja jednosmerného napätia.

 


 

 

Obrázok č.2: UPS27/300 Inteligentný zálohovaný zdroj