Contal Timetec - Systém nezobrazuje odpracovaný čas zamestnanca v Uzávierke

Prechod je základnou jednotkou v systéme, určuje pohyb zamestnanca. Práve podľa prechodov sa počíta odpracovaný časZ hľadiska systému sa rozlišújú prechody párové (trvanie je ohraničené príchodom a odchodom, napr. príchod a odchod z práce, od lekára a pod.) a prechody bezpárové (to sú prechody, u ktorých sa určuje doba trvania priamo ich výskytom, napr. RD, MD a pod.).

Na to, aby systém korektne rozpoznával prechody, musia byť zadané v správnom slede. Niektoré kombinácie chýbajúcich prechodov dokáže systém dopĺňať automaticky (Príklad: zamestnanec príde do práce od lekára o 11:00, zaznamená si Lekár príchod, systém mu automaticky doplní podľa zvoleného Kalendára prechody Práca príchod a Lekár odchod, tak aby nedošlo k skresleniu odpracovaného času).

V prípadoch, kedy systém nedokáže jednoznačne určiť čas na ktorý má doplniť chýbajúci prechod, vznikne chyba (Príklad: zamestnanec pri odchode na obed namiesto Obed odchod zadal Obed príchod, teda dôjde ku chybe, obr.1). Chyba sa v systéme zobrazí čereným krížikom v Uzávierkach v danom dni (obr.2), taktiež v Prechodoch a v ostatných prechodoch v danom dni.

Chybu opravíte vložením/opravou pôvodného chybného prechodu. Prechod vložíte kliknutím na ikonu Vlož Prehľade prechodov alebo cez kontextové menu nad vybraným zamestnancom.

 

Obrázok č.1: Nesprávne zadaný "Obed odchod" v Prehľade prechodov zamestnanca. Na chybu upozorňuje červený krížik.

 

 

Obrázok č.2: Nesprávne zadaný "Obed odchod" zamestnanca sa premietne do Uzávierky za daný mesiac. Zamestnancovi sa nezobrazia odpracované hodiny.