Contal Timetec - Vytvorenie nového kartového systému

 

Kartový systém slúži pre definovanie vlastností a typu karty, ako aj spôsobu jej rozpoznania. V systéme môžete definovať viacero druhov formátov kariet – kartových  systémov.

Ako vytvoriť Nový kartový systém

  1. Na hornej lište zvoľte Všeobecné, časť Objekty a v ribbone Nový kartový systém alebo v Strome objektov (Zamestnanci a karty), kliknutím pravým tlačidlom myši na Kartové systémy a Vlož nový kartový systém (obr.1).
  2. Otvorí sa okno Kartové systémy - Nový objekt.
  3. Doplnte Meno konkrétneho kartového systému (v prípade proximity kariet, odporúčame zadať meno kartového systému totožné s firemným číslom, sprehľadníte tak ďalšie nastavenia systému).
  4. Doplnte Firemné číslo. 
  5. Doplnte ID identifikačné číslo systému (v prípade, že sa nedá zadať, systém sám vytvorí ID v číselnej následnosti), ktoré má každá karta.

Štandardná proximity karta má dĺžku čísla 14 číslic. Ak z tohto čísla určíte, že prvých osem číslic bude tvoriť  firemné číslo, a zvyšných šesť číslic bude tvoriť  číslo karty, dostanete prednastavené hodnoty. Veľkosť firemného čísla  určuje,   koľko   ciferné   bude  firemné   číslo  a  Veľkosť   čísla   karty  určuje,  koľko   číslic   bude pridelených   pre  číslo   karty (obr.2).  

Ak nechcete použiť všetky číslice z čísla karty, môžete nastaviť počet voľných znakov na začiatku čísla (nastavíte vo vrchnej časti, v rámčeku Nastavenia), prípadne počet voľných znakov medzi Firemným číslom a Číslom karty, ako aj koľko znakov od konca (spodná   časť   rámčeka   Nastavenie)   nebudete používať.  Nastavenie   rozpoznávania   čísla   karty  je zobrazené   v  Prehľade   nastavení   kartového   systému.   Príslušné   farby   nám   prehľadne   zobrazujú nastavenie kartového systému

 

Obrázok č.1: Vytvorenie nového kartového systému.

 

Obrázok č.2: Priradenie čísla karty ku kartovému systému.