Contal Timetec - Prístupová karta

Každá vytvorená karta v Contal Timetec, má možnosť označenia políčka Prístupová karta. Označením systém informujete, že príslušná karta je používaná prioritne ako prístupová karta na otváranie dverí/turniketov. Otváranie sa zaznamenáva v Prehľadoch udalostí v systéme (logoch) alebo v záložke Prechody z prehľadu udalostí, ktorá sa nachádza v Prechodoch. Túto záložku si aktivujete vo Všeobecných nastaveniach. V danom prípade sa prechody do záložky Prechody, nezapisujú. 

Ak nemáte označené políčko Prístupová karta, karta slúži aj ako prístupová a taktiež na zaznamenávanie prechodov.  
 

Obrázok č.1: Karta

Obrázok č.2: Aktivovanie záložky Prechody z prehľadu udalostí

Obrázok č.3: Záložka Prechody z prehľadu udalostí