Contal Timetec - Možnosti pridelenia ID karty alebo vytvorenia novej ID karty zamestnanca

Karta slúži na identifikáciu užívateľa (zamestnanca, prípadne návštevníka) v systéme. Užívateľ môže mať pridelených viac identifikačných kariet. Kartu je možné vytvoriť viacerými spôsobmi:

A. Označením zamestnanca v Strome objektov-Zamestnanci a karty, ktorému chcete prideliť kartu, dvojklikom na meno otvorte okno zamestnanca. Kliknite na tlačidlo Vlož v záložke Karty. Otvorí sa okno Nová karta (obr.1).

B. Označte zamestnanca v kontextovom menu, ktorému chcete prideliť kartu a následne aktivujte ikonu Nová karta v ribbone Všeobecné v pruhu nástrojov Objekty (obr.2). Ak neoznačíte zamestnanca, vytvoríte kartu užívateľovi, ktorý bol vyznačený (otvorený) naposledy.

C. Ďalším možným spôsobom je vytvorenie karty prostredníctvom snímača kariet (obr.3). Pred použítím snímača na tvorbu kariet ho musíte mať nakonfigurovaný (obr.4):

Konfugurácia snímača:

  1. V ribbone zvoľte Nastavenia systémuVšeobecné nastavenia.
  2. V kontextovej ponuke zvoľte možnosť Objekty. Z ponuky vyberte Snímač kariet.
  3. Otvorí sa okno Snímač kariet v ktorom označte ikonu Používať vytváranie kariet zo snímača a v roletovej ponuke Snímač pre vytváranie zvoľte snímač kariet, ktorý vám bude karty vytvárať. Označte ikonu Automatické vytvorenie kartového systému.
  4. Vybrané možnosti potvrďte kliknutím na ikonu Použi OK (obr.5).

Vytvorenie karty zo snímača:

  1. Vyznačte zamestnanca, ktorému chcete prideliť kartu, v strome objektov Zamestnanci a karty na ľavej lište a kliknutím pravým tlačidlom myši sa vám otvorí ponuka.
  2. Vyberte možnosť Vlož novú kartu zo snímača.
  3. Otvorí sa okno Nová karta s výzvou na priloženia karty.
  4. Po priložení karty na zvolený snímač kariet sa karta pridelí vybranému zamestnancovi.

D. Taktiež existuje možnosť vytvárať karty nad priečinkom Nepoužívané karty. V tomto prípade môžete dopredu vytvoriť karty, ktoré máte k dispozícii a neskôr ich prideliť novým alebo existujúcim užívateľom systému (obr.4).

 

 

Obrázok č.1: Pridelenie novej karty zamestnancovi prostredníctvom karty zamestnanca.

Obrázok č.2: Pridelenie novej karty zamestnancovi prostredníctvom ikony Nová karty v ribbone.

Obrázok č.3: Pridelenie novej karty zamestnancovi prostredníctvom snímača kariet.

Obrázok č.4: Vytvorenie novej karty v Nepoužívaných kartách. 

Obrázok č.5: Konfigurácia snímača kariet pre vytvorenie karty