Contal Timetec - Licencie v Contal Timetec Attendance (aktuálny počet zamestnancov)

Informácie o aktívnom module, type licencie a počte licencii pre jednotlivých užívateľov nájdete v ribbone Pomocník alebo v ikone Štart - O programe (obrázok č.1).

Contal Timetec obsahuje štyri moduly a to Attendance - Dochádzkový, Food - Stravovací, Visitor - Návštevný a Production - Produkcia. Licenciou pre modul sa určuje, na ktorý modul má spoločnosť zakúpené práva.

Užívatelia pre jednotlivé moduly sa rozdeľujú do 3 úrovní - Administrátor, Majster a Zamestnanec. Server funguje na princípe plávajúcej licencie, tj. v rovnakom čase sa prihlási do systému x užívateľov definovaných v licencii. Napríklad ak je v licencii definovaný počet - 1 x administrátor, 2 x majster, 5 x zamestnanec a budú sa chcieť prihlásiť v rovnakom čase 2 administrátori, tak sa zobrazí hláška, že počet licencií je prekročený a musíte počkať kým sa prvý administrátor neodhlási. Klientsky program však môže byt nainštalovaný na neobmedzenom počte počítačov.

Typ licencie určuje počet aktívnych zamestnancov v systéme Contal Timetec. Express do 20 zamestnancov, Light do 50 zamestnancov, Standard do 500 zamestnancov a Premium neobmedzene. Po prekročení povoleného počtu sa Vám zamestnanec do systému neimportuje/nevloží.

Možnosti zistenia aktívnych zamestnancov:

1.) Počet zamestnancov v Contal Timetec si viet pozrieť v MS SQL a to pomocou príkazu:

USE CONTAL_TEST (vložte názov Vašej DB)
SELECT COUNT (1) AS Pocet
  FROM t_Person P
  LEFT JOIN t_Group G ON P.group_id = G.id
  WHERE G.settings!=128 (128 id skupiny Archív)

Zamestnanci v skupine Archív, nespadajú do aktívnych zamestnancov a nenavyšujú povolený počet zamestnancov vo vašej licencií.

2.) Druhou možnosťou je označiť si všetky skupiny, ktoré máte v Timetec Client vytvorené a zvoľte si Tlač - Export kmeňových údajov zamestnancov (obrázok č.2). Do xls. súboru sa Vám exportujú všetci zamestnanci, kde si viete pozrieť počet.

 

Obrázok č.1: O programe

Obrázok č.2: Export zamestnancov