Contal Timetec - Nastavenie vytvárania fotografií prechodov

Snímanie fotografií viete nastaviť na snímači CCR Premium Plus. Integrovaná kamera umožňuje uložiť s typom prerušenia aj fotografiu zamestnanca. Rozhodnite sa, pre ktorý z prechodov, nastavených v menu snímača, chcete zaznamenať snímanie kamery (obr.1).  V záložke Funkcie vyberte prechod dvojklikom alebo tlačidlom Pridaj (obr.2). Otvorí sa Vám okno Zmena parametra prechodov (obr.3). Z rolovacieho zoznamu vyberte akciu, Zosnímanie kamery a potvrďte OK.

Vo Všeobecných nastaveniach, v časti Snímač kariet a Kamera, je potrebné povoliť zobrazovanie v prechodoch dochádzky a zobrazovanie fotografií v okne Prehľad systémových udalostí (obr.4). Zosnímanú fotografiu si viete pozrieť v prechodoch zamestnanca a tiež v prehľade udalostí systému, kde pribudne stĺpec fotka (obr.5).

 

Obr.1: Menu snímača

Obr.2: Funkcie snímača

Obr.3: Nastavenie zosnímania kamery

Obr.4: Nastavenie kamery

Obr.5: Zobrazovanie fotografie prechodu