Contal Timetec Food - Fondy stravníkov

Obr.1 Fondy stravníkov 

Prehľad fondov stravníkov slúži na zobrazenie čerpania stravných fondov. Prehľad zobrazuje aktuálne čerpanie pre stravníka, ako aj počet jedál, na ktoré má stravník nárok. Prehľad fondov aktivujete kliknutím na ikonku Fondy stravníkov, umiestnenú v ribbone Stravný systém, časť Prehľady (obr.1).

Stravníkov je možné zobraziť podľa skupiny, do ktorej patria, alebo podľa jedálne, kde majú prístup alebo na základe skupinového profilu. Zobrazenie sa nastavuje zakliknutím políčka Výber podľa skupiny (resp. Výber podľa jedálne, Výber podľa skup.profilu) a následným vybraním v príslušnom okne.

Vybraním skupiny (jedálne, skup. profilu) sa zobrazí zoznam stravníkov. V okne Za obdobie zvoľte mesiac a rok, pre ktorý sa budú zobrazovať informácie. K dispozícii sú tri záložky obsahujúce informácie o Stravných nárokoch stravníkov, ich Čerpanie ako aj Výdaj stravných poukážok.

Stlačením tlačidla Tlač vytvoríte tlačovú zostavu, obsahujúcu zobrazené informácie. Tlačidlo Obnov slúži na obnovenie zobrazených informácii.

Obr.2 Okno prehľadu fondov stravníkov