Contal Timetec - Problém s prihlásením sa na server - Vypršalo zadané heslo k účtu

Heslo do Contal Timetec Client si zadávate pri vytváraní nového prístupu. Heslo nie je limitované časom, teda jeho platnosť časom nevyprší. Do Contal aplikacie sa môžete prihlásiť aj pomocou doménovej autentifikácie - teda doménovým účtom (bez popredného DOMÉNA\ ) a heslom - pokiaľ je táto možnosť v systéme Timetec správne nakonfigurovaná (obr.1 a obr.2).  Doménové heslo má štandardne obmedzenú životnosť a keď vyprší, tak Timetec Client Vás na to upozorní. Zmenu hesla  môžete vykonať príslušnou voľbou po stlačení alt-ctrl-del, alebo v spolupráci s Vašim doménovým správcom.

 

Obrázok č.1: Upozornenie na vypršanie hesla 

 

Obrázok č.2: Nastavenie Windows autentifikácie vo Všeobecných nastaveniach

 

Obrázok č.3: Nastavenie Windows autentifikácie v Prístupe